Your Business Logo

Datum:

Personnr:

E-post:

Mobil:

Objekt Title: Framgångsrik restaurang i Vasastan ID:1567

Objekt ID: 19288

Beskrivning: Asiatisk restaurang med premiumläge: beläget på Vasagatan, i hjärtat av en livlig stadsmiljö med högtrafikerade gator och närhet till olika bekvämligheter och attraktioner. Möjlighet till ombyggnad till grekisk, persisk, turkisk, pizzabutik och andra spännande restaurangkoncept. Yta: Generösa 165 kvm inklusive tvättstuga/personalutrymme med dusch och personaltoalett. Flexibel kapacitet: för närvarande möblerad för 50 gäster, med utrymme för fler bord. Uteservering med 20–25 platser möjlig under våren/sommaren. Under 2023 uppnådde restaurangen en imponerande nettoförsäljning på 1 412 234 Kr. Med ca 300 öppna dagar, genererade restaurangen en genomsnittlig dagskassa på över 4650 Kr/dag, vilket visar på en stabil och lönsam verksamhet. Trots att restaurangen var stängd på måndagar under senare delen av året och hela oktober, lyckades den ändå upprätthålla en imponerande omsättning. Lokalen har varit godkänd för alkoholtillstånd och är anpassad med larm, nödutgångar etc. Hyra: Endast 33 152 Kr/månad, vilket gör det till ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ för din nästa restaurangdröm. Denna restaurang erbjuder inte bara en fantastisk potential för ekonomisk framgång, utan också en möjlighet att förverkliga din vision och skapa en plats där människor kan njuta av minnesvärda måltider och upplevelser. Kontakta oss nu för att boka din visning och ta det första steget mot ditt nästa stora äventyr! Observera att ovanstående siffror och information är baserade på tidigare prestanda och bör betraktas som riktlinjer för potentiell framgång.

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut