Your Business Logo

Datum:

Personnr:

E-post:

Mobil:

Objekt Title: Väletablerad och populär restaurang i Linköping (ID: 1565)

Objekt ID: 19239

Beskrivning: Unikt affärstillfälle i Linköping: populär restaurang till salu! Ta chansen att äga en framgångsrik restaurang med ett fantastiskt läge i Linköping! Denna restaurang är perfekt belägen med gott om bostäder i närheten, vilket säkerställer en stadig ström av kunder. Mångsidig meny: med en välutvecklad a la carte-meny, lunchalternativ samt populära val som pizza, gyros och kebab, tillfredsställer denna restaurang alla smaker och behov. Redan väletablerad och populär i området, vilket ger dig en stabil kundbas från första dagen. Rymliga lokaler: generösa utrymmen med cirka 110 sittplatser, där både inventarier och maskiner är i utmärkt skick. Öppettider som passar: Med öppettider från tidig lunch till sen kväll ser du till att du når maximal lönsamhet varje dag i veckan. Specifikationer: Total yta: 152 kvm. Bokförd omsättning (2022): Cirka 3,5 MSEK. Pris: 2 MSEK. Detta är din chans att ta över och fortsätta utveckla denna blomstrande verksamhet. Kontakta ansvarig part, Mäklarjouren, för mer information, bokning av visning och för att ta nästa steg mot att bli ägare till denna fantastiska restaurang!

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut