Your Business Logo

Datum:

Personnr:

E-post:

Mobil:

Objekt Title: Godisbutik i centrala Linköping oms 3,6 MSEK (ID: 1564)

Objekt ID: 19234

Beskrivning: Här är din chans att äga en av stans mest framstående godisbutiker i Linköping, strategiskt belägen i hjärtat av en vältrafikerad gågata! Med en omsättning som stigit stadigt och nådde 3,6 MSEK år 2023, är denna butik ett bevis på sin popularitet och framgång. Med en imponerande yta på 90 kvm på markplan och ytterligare 120 kvm i en välplanerad nedervåning, erbjuder denna butik gott om utrymme för att locka och betjäna en stor ström av kunder varje dag. Oavsett om det är lösgodis, godis i förpackningar, glass, drycker, eller tobaksvaror, denna butik har allt för den sötsugna kunden! Med generösa öppettider, från måndag till lördag, kl. 10–18. Hyran på cirka 48 000 kr exkl. moms per månad är väl värt investeringen med tanke på den otroliga potentialen som detta läge erbjuder. Pris: 895 000 kr. Ett oslagbart erbjudande för den som vill äga en etablerad verksamhet med bevisad framgång. För mer information, inklusive detaljerad omsättning och ytterligare specifikationer, krävs undertecknande av sekretessavtal. Ta chansen nu och ta över denna blomstrande godisbutik innan någon annan gör det! Kontakta oss idag för att ta nästa steg mot ditt framgångsrika företagsägande. För mer information, bokning av visning och vidare handläggning, kontakta ansvarig part Mäklarjouren.

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut