Your Business Logo

Datum:

Personnr:

E-post:

Mobil:

Objekt Title: Pizzeria i Hultsfred oms 3,1 MSEK (ID:1563)

Objekt ID: 19225

Beskrivning: Nu har du chansen att förverkliga din dröm med denna väletablerade och populära pizzeria till salu i Hultsfred! Med sitt strategiska läge och en omgivning med både bostäder och företag i närheten är denna pizzeria en magnet för kunder från alla håll. Den goda genomströmningen av kunder talar för sig själv – här är det alltid fullt av liv och rörelse! Nyckelfärdig verksamhet: Här får du en färdig affärsmodell med fräscha inventarier som gör det enkelt för dig att komma igång och fortsätta leverera högkvalitativa pizzor till dina kunder. Med en imponerande omsättning på 3,1 MSEK under 2023 och en stadig ökningstakt kan du vara säker på att denna pizzeria är en lönsam investering. Totala ytan är 167 kvm och hyran är cirka 17 000 kr exklusive moms, där vatten och sophantering ingår. Med plats för 35–40 gäster inne och 12 uteserveringsplatser kan dina kunder njuta av sina måltider både inomhus och utomhus, vilket ökar attraktionskraften och trivseln. Öppettider från 10 till 22 alla dagar i veckan. Pris: 1,6 MSEK. Det här är din chans att äga en lönsam affär som erbjuder både goda inkomster och en fantastisk arbetsmiljö! Intresserad? Kontakta oss idag för mer information och för att boka en visning av denna fantastiska möjlighet!

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut