Your Business Logo

Datum:

Personnr:

E-post:

Mobil:

Objekt Title: Gatukök i Göteborg oms 1 800 000 (ID:1562)

Objekt ID: 19204

Beskrivning: Välkommen till detta väletablerade och lättdrivna gatukök som nu erbjuds till salu, strategiskt beläget i närheten av både företagsområden och bostadsområden i Göteborg. Detta är din chans att äga ett fantastiskt gatukök! Gatuköket har en strategisk placering med närhet till företag och boende, vilket säkerställer en bra genomströmning av kunder. Med en beräknad årsomsättning på cirka 1,8 MSEK och en positiv lönsamhet, erbjuder detta affärstillfälle en lovande ekonomisk tillväxt. Före pandemin sålde man snus och cigaretter, och hade en omsättning på 4 miljoner. Invändigt är kökets logistik optimerad med moderna maskiner, vilket säkerställer smidig drift och effektivitet. Med öppettider från vardagar 09–21 och helger 10–21, har du möjlighet att maximera intäkterna genom att betjäna kunder både under veckan och helgerna. Erbjud en trivsam atmosfär med 25 sittplatser inomhus och en uteservering med 70 platser, perfekt för kunder att njuta av sina måltider. Markhyran är förmånlig med endast cirka 25 000 kr, momsfritt, vilket ytterligare ökar lönsamheten. Begärt Pris: 1,5 MSEK. Ytterligare siffror och detaljer om omsättning och lönsamhet tillhandahålls vid förfrågan. Detta är en unik möjlighet som inte bör missas! För mer information, bokning av visning och vidare handläggning, kontakta ansvarig part Mäklarjouren. Personal i verksamheten kommer inte att svara på frågor som vidrör verksamheten. Detta sköts enbart via Mäklarjouren. Då respekterar ni säljarens önskemål att all kontakt sker via Mäklarjouren och ansvarig mäklare Michel Avide. Mer information lämnas efter undertecknande av sekretessavtal.

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut