Your Business Logo

Datum:

Personnr:

E-post:

Mobil:

Objekt Title: Transportbolag oms 80 MSEK, pris 3,5 MSEK (ID: 1569)

Objekt ID: 19298

Beskrivning: Fånga din chans att äga ett väletablerat åkeri/transportbolag i Uppland! Denna verksamhet erbjuder en mångsidig tjänst som omfattar både styckegods och partigods, till både företag och privatpersoner. Med fordon även för kyltransporter är detta företag redo att möta alla kunders behov. Historik: Startad för bara 9 år sedan har detta bolag genomgått en imponerande tillväxt. Från beskedliga början med 4 bilar och 3 förare har omsättningen skjutit i höjden från 2 till 100 MSEK. Vid starten var endast ett avtal på plats, men nu är det hela 6 stycken som säkrar företagets framgång. Nuläge: Med 48 bilar och släp samt 30 engagerade anställda har detta bolag blivit en central figur inom transportbranschen. Utmaningar i form av skattefrågor har identifierats och aktivt utreds för att säkerställa långsiktig stabilitet. Bolaget har idag skulder om cirka 10 MSEK som tas över av en eventuell köpare. Framtidsutsikter: Möjligheterna är enorma för detta bolag med en stark efterfrågan på transporttjänster. Genom att utforska nya avtal och stärka befintliga partnerskap står företaget redo att ta nästa steg mot ännu större framgång. Begärt pris: 3,5 MSEK + övertagande av skulder. Vill du veta mer? Kontakta oss idag för att diskutera detta spännande erbjudande närmare. Ytterligare information tillhandahålls efter undertecknande av sekretessavtal. Missa inte chansen att ta över ett företag och bli en del av transportframtiden!

Sekretesavtal: Sekretessavtal §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Detsamma gäller för det fall att objektet är på obestånd/konkurs och hamnar under förvaltning, samtlig kommunikation med förvaltare eller annat ombud ska handläggas av Mäklarjouren. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut