Your Business Logo

Datum:

Personnr:

E-post:

Mobil:

Objekt Title: Budbilsfirma oms 18 MSEK (ID: 1572)

Objekt ID: 19336

Beskrivning: Affärsmöjlighet i Stockholm! Letar du efter en lönsam affärsverksamhet i transportbranschen? Då är det här din chans att göra ett framgångsrikt drag! Vi presenterar en väletablerad budbilsfirma baserad i Stockholm, redo att övertas av en visionär entreprenör. Med en flotta på 5 budbilar och ett team av 10 skickliga och dedikerade anställda, är företaget väl rustat för att möta och överträffa kundernas förväntningar. Genom att arbeta med tredjepartslogistik och ha avtal med ledande aktörer som DHL, är företaget väl positionerat för fortsatt tillväxt och framgång. Med en imponerande start i oktober 2022 har företaget på kort tid lyckats uppnå en årlig omsättning på cirka 18 MSEK. Denna snabba tillväxt är ett tydligt bevis på företagets potential och marknadsposition. Med en god omsättning och etablerade affärsrelationer finns det stor potential för att öka lönsamheten ytterligare. Att vara baserad i Stockholm, en av Europas ledande affärsdestinationer, ger en utmärkt möjlighet att expandera och betjäna en växande marknad. Med allt på plats, från fordon till personal och befintliga affärsrelationer, kan du börja generera intäkter från dag ett. Pris: 7,5 MSEK. Intresserad? Kontakta oss idag för att ta reda på mer och ta det första steget mot en lönsam affärsmöjlighet. Mer informations lämnas efter undertecknande av sekretessavtal.

Sekretesavtal: Sekretessavtal §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Detsamma gäller för det fall att objektet är på obestånd/konkurs och hamnar under förvaltning, samtlig kommunikation med förvaltare eller annat ombud ska handläggas av Mäklarjouren. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut