Your Business Logo

Datum:

Personnr:

E-post:

Mobil:

Objekt Title: Restaurang i city med A-läge, oms 5,7 MSEK (ID: 1574)

Objekt ID: 19349

Beskrivning: Drömmer du om att äga en framgångsrik restaurang i hjärtat av Göteborg? Då är detta din chans! Vi presenterar en populär och väletablerad restaurang till salu med ett utmärkt läge centralt i Göteborg city. Med hög genomströmning av kunder, lockar denna restaurang både lokalbefolkning och turister året om. Under sommarmånaderna svämmar det över av besökare, och vid större evenemang är det en naturlig samlingsplats för alla. Företagets omsättning för 2023 var 5,7 MSEK med en bra vinst. Lokalerna sträcker sig över 300 kvadratmeter, med 70 sittplatser inomhus och en stor inglasad uteservering som rymmer 80 personer. Denna uteservering är en magnet för förbipasserande och lockar folk året runt. Hyran är cirka 67 000 kr exklusive moms per månad, inklusive hyra för uteservering, vatten och värme. Öppettiderna är måndag till torsdag från 12 till 23 och fredag till lördag från 13 till 01. Under vinterhalvåret är söndagar stängda. Alla inventarier och inredning är i toppskick och redo för den nya ägaren att ta över. Med begärt pris satt till endast 3 850 000 kr är detta en unik möjlighet att förvärva en lönsam verksamhet i en av Göteborgs mest eftertraktade områden. Missa inte chansen att bli ägare till denna framgångsrika restaurang! Kontakta oss idag för mer information och för att boka en visning. Ytterligare information tillhandahålls efter undertecknande av sekretessavtal.

Sekretesavtal: Sekretessavtal §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Detsamma gäller för det fall att objektet är på obestånd/konkurs och hamnar under förvaltning, samtlig kommunikation med förvaltare eller annat ombud ska handläggas av Mäklarjouren. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut