Your Business Logo

Anton Perlkvist

Datum:

Personnr:

E-post: anton@spelfabrik.se

Mobil: 0737558478

Objekt Title: E-handel & eget varumärke inom populärt sällskapsspel (ID: 1575)

Objekt ID: 19366

Beskrivning: Drömmer du om att äga och driva en e-handelsverksamhet? Denna fantastiska möjlighet väntar på dig! En populär e-handelsverksamhet inom sällskapsspel är till salu, och det är din chans att ta över och fortsätta framgången. Ägaren har inte bara utvecklat produkten, utan har också skapat en stark närvaro på marknaden genom en egen hemsida. Genom att sälja direkt till privatpersoner har företaget säkrat goda marginaler och framgångsrik försäljning. Under det senaste året har verksamheten växt och utvecklats, med en stadig ström av positiv feedback från kunderna. Nu är allt redo för nästa ägare att ta över. Du får en komplett affärsstruktur inklusive leverantörer, en väletablerad hemsida och transportavtal med Postnord samt betallösningar via Klarna och Shopify. Vad får du när du köper denna verksamhet? Allt du behöver för att fortsätta framgången! Det inkluderar domänen, en lojal kundlista, all nödvändig mjukvara, och ett Trustpilot-konto med utmärkta betyg. Dessutom får du tillgång till alla leverantörskontakter och ett komplett lager med cirka 1 800 produkter. Denna affär erbjuder en enorm potential för tillväxt och expansion. Med rätt ägare vid rodret finns det möjlighet att utveckla och lansera nya spel, expandera försäljningen till återförsäljare och erövra nya marknader internationellt. Pris: 200 000 kr. Mer information lämnas efter undertecknande av sekretessavtal.

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut