Your Business Logo

Fabian zarabi

Datum: 29/06/2024

Personnr:

E-post: f.zarrabi@gmail.com

Mobil: 0708112250

Objekt Title: Bar/krog med vinst 1,9 MSEK (ID: 1590)

Objekt ID: 19770

Beskrivning: Säljande möjlighet i Göteborg: din drömbar väntar! Ett oslagbart läge i Göteborg. Välkommen till en av Göteborgs mest eftertraktade barer och krogar! Belägen i bästa tänkbara läge, erbjuder denna fantastiska lokal en unik möjlighet för dig att förvärva en blomstrande verksamhet med en oslagbar potential. Med en påkostad inredning och ett fullt utrustat kök är denna lokal redo att anpassas efter dina visioner. Oavsett om du vill fortsätta med det befintliga konceptet eller introducera något nytt och spännande, ger denna krog dig flexibiliteten att förverkliga dina drömmar. Yta: 220 kvm. Öppettider: 14:00 – 01:00. Sittplatser inne: 150. Uteservering: 50 sittplatser. Med en omsättning på ca 5 700 000 kr och en vinst på 1 900 000 kr, är denna bar en av de mest kända i området. Med en årlig försäljning på 32 000 liter öl och utan bryggerilån, är din investering säker och lönsam. Dessutom finns möjlighet att utöka verksamheten genom att börja servera lunch, då efterfrågan är hög från närliggande arbetsplatser. Om du uppfyller vissa krav, kan du enkelt låna mellan 1 000 000 och 1 500 000 kr från bryggeriet, vilket ger dig extra kapital att investera i och utveckla din drömverksamhet. Detta är ett tillfälle att förvärva en av Göteborgs bästa kroglägen, belägen i ett expansivt område med hörnläge som drar till sig både lokalbefolkning och turister. Hyran är endast 32 000 kr + moms – en fantastisk affär för en lokal av denna kaliber i Göteborg. Pris: 3,5 MSEK. Missa inte chansen att bli ägare av denna framgångsrika bar och krog. Kontakta oss idag för mer information och för att boka en visning. Gör din drömverksamhet till verklighet med denna fantastiska affärsmöjlighet i hjärtat av Göteborg!

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut