Your Business Logo

Hasorna abdo

Datum: 23/06/2024

Personnr:

E-post: Hasineabdo@icloud.com

Mobil: 0735720784

Objekt Title: E-handel inom hållbart mode (ID: 1593)

Objekt ID: 19829

Beskrivning: Ett mycket intressant varumärke för någon som söker en e-handel inom tidlösa och hållbara kläder med tydligt koncept och som är enkelt att administrera. Varumärket handlar om väldesignade kläder med tydligt koncept inom hållbarhet, till privatpersoner via egen- e-handelsplattform byggd i Shopify. Ett unikt tillfälle för en köpare som aktivt vill bedriva e-handel eller som vill komplettera sitt nuvarande sortiment och få tillgång till en ny marknadsnisch (tex. med starkt hållbarhetstänk) eller öka försäljningen till befintliga kunder och stärka sin konkurrenskraft. På grund av annat jobb har nuvarande ägarna tyvärr inte tid att driva verksamheten på heltid längre. När verksamheten drevs på heltid var omsättningen cirka 900 000 kr per år. Grundarna av verksamheten har designat ett koncept som kombinerar tidlöshet och hållbarhet, vilket gör att produkterna kan användas under många år oavsett förändringar i modet. Överlåtelsen innefattar varumärket med tillhörande rättigheter, domäner, hemsida, kundregister, leverantörskontakter m.m. Även en fungerande e-handel följer med köpet med leveransavtal med Postnord och betallösningar med Klarna, Swish, Mastercard/Visa med mera. Detta objekt säljes med sekretess. All kontakt sker via mäklaren. För mer information och vidare handläggning, kontakta ansvarig part Mäklarjouren. Begärt pris: 100 000 kr + varulager.

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut