Your Business Logo

Hojat Rahimi

Datum: 31/03/2024

Personnr:

E-post: hojat.rahimi_music@yahoo.com

Mobil: 0723698140

Objekt Title: Charmigt vietnamesiskt koncept i saluhall

Objekt ID: 17803

Beskrivning: Yta: 12 kvm. Hyra: 13 000 kr inkl. moms. Sittplatser: 20 på plats, med möjlighet till gemensamma sittplatser på andra våningen. Öppettider: Mån-fre 11:00-19:00. Lördagar 10:00-16:00. Söndagar stängt. Dagskassa: Cirka 3 000 kr. Beskrivning: Välkommen till detta charmiga vietnamesiska koncept i saluhall i Göteborg. Det här är en fantastisk möjlighet att ta över en väletablerad verksamhet med autentisk smak och stora tillväxtmöjligheter. Mångsidig meny: konceptet har en bred och lockande meny med populära vietnamesiska rätter som poke bowls, summer rolls och BAO. Detta är en plats där gästerna kan uppleva de genuina smakerna från Vietnam. Förutom maten erbjuds en noggrant utvald samling av vietnamesiska drycker och cafédrycker. Kaffeälskare kommer att älska den autentiska smaken och kvaliteten. Med generösa öppettider som sträcker sig från lunch till middag under veckodagarna och förmiddag till eftermiddag på lördagar, är detta en perfekt plats för att möta behoven hos olika kunder. Verksamheten är smidigt ansluten till populära leveranstjänster som Foodora och Uber Eats, vilket öppnar upp möjligheter för att nå en bredare publik. Ingen matlagning på plats: Det finns inget behov av ett omfattande kök för matlagning eftersom konceptet fokuserar på snabba och fräscha alternativ. Uppvärmningsmöjligheter finns på andra våningen. Pris: 150 000 kr. För att få mer detaljerad information om denna företagsmöjlighet och för att boka en visning, vänligen kontakta vår mäklare Michel Avide, Mäklarjouren. All information gällande objektet har lämnats av säljaren till Mäklarjouren KB.

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut