Your Business Logo

ID 1560

Datum: 15/02/2024

Personnr:

E-post:

Mobil:

Objekt Title: Vin- & matbar DK 40 000, öppet endast 4 dagar (ID:1560)

Objekt ID: 19200

Beskrivning: Välkommen till denna charmiga vin- och matbar med en uteservering för upp till 35 personer – ett tillfälle för den passionerade entreprenören! Beläget centralt i Göteborg erbjuder denna pärla en perfekt plats för kulinariska upplevelser och social samvaro. Inomhus finns en serveringsyta som rymmer cirka 40 sittplatser, samt en fräsch inredning och välbevarade inventarier. Den flexibla lokalstrukturen ger dig möjlighet att förverkliga ditt eget unika koncept. Med en total yta på 102 kvm och en månadshyra om cirka 31 000 kr exklusive moms och samtliga avgifter, erbjuder denna lokal en ekonomiskt hållbar plattform för framgång. Trots begränsade öppettider – för närvarande onsdag till lördag, 17–23 – har verksamheten presterat en imponerande omsättning. För det gångna året 2023 uppgår den preliminära omsättningen till över 5,3 MSEK, vilket visar på en stabil och lönsam affärsmodell. Nu har du chansen att förvärva denna väletablerade verksamhet. En investering med fantastisk potential och möjligheten att forma din egen framgångssaga inom restaurangbranschen. Begärt pris: 1,8 MSEK. Ta chansen att bli den stolta ägaren till denna framstående verksamhet och skapa kulinariska minnen för Linnéområdets besökare! Kontakta oss för mer information och boka din visning idag.

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut