Your Business Logo

Lars Gränsmarker

Datum:

Personnr:

E-post: larsgransmark@telia.com

Mobil: 0706405474

Objekt Title: E-handel inom mode/accessoarer med bra vinst (ID: 1585)

Objekt ID: 19595

Beskrivning: Köp en framgångsrik webbutik med 430 000 kr i vinst! Är du redo att ta nästa steg och investera i en webbutik som genererat imponerande vinst? Med tre år av framgångsrik tillväxt, en omsättning på 1,3 miljoner kronor och en vinst på 430 000 kronor, är denna verksamhet redo för nya äventyr. Varför ska du köpa denna e-handelsverksamhet? Etablerat varumärke: denna webbutik är inte bara ett namn, det är en kraft att räkna med på marknaden. Med 23 000 följare på Instagram har den en stark närvaro i sociala medier. Butikens smidiga hantering av beställningar och leveranser, samt direkt kontakt med inköpsagenter, sätter dig i förarsätet för effektivitet. Marknadsföringssamarbeten: direkta kontakter med Meta, Facebook och agenter kan maximera butikens synlighet och minimera annonskostnader. Onlinebaserad verksamhet: utan kostnader för fysiska butiker och endast en låg månadsavgift på 1 100 kr med Shopify-plattformen, är butikens framtid kostnadseffektiv. Integrerad med Klarna för smidiga och säkra betalningar, samt flera betalningsalternativ för kundernas bekvämlighet. Snabb leverans: med en leveranstid på 8-12 dagar direkt från leverantör till kund, håller du dina kunder nöjda och lojala. Fokuserad på den svenska marknaden för enkel hantering och tillväxt. Ägaren erbjuder fullständig kunskapsöverföring för att säkerställa en smidig övergång för köparen. Pris: 1 250 000 kr.

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut