Your Business Logo

Mark Tivey

Datum:

Personnr:

E-post: mark@mark-tivey.com

Mobil: 440783325575

Objekt Title: Lyxig bar på Vasagatan

Objekt ID: 19032

Beskrivning: Välkommen till det mest fantastiska och enastående baren i hela Vasastan. Detta är inte bara en vanlig bar, det är en oas av lyx, glamour och oförglömlig underhållning. Kort fakta • Öppettider: tisdag-torsdag: 17:00-00:00, helger: 17:00-01:00, måndag och söndag stängt. Antal sittplatser inomhus: 50, utomhus (uteservering): 20. Faciliteter: 2 kund-WC, designat VIP-rum, välutrustad bar. Renovering: nyligen renoverat för ca 150 000 SEK. Omsättning: årlig omsättning är cirka 2 500 000 SEK. Hyra: ca 22 000 SEK plus moms. När kunden kliver in genom barens dörrar kommer man omedelbart att förvånas av den magnifika inredningen. Ett team av prisbelönta designers har skapat en atmosfär som kombinerar modern elegans med en touch av överdådig prakt. Observera att det finns cirka 240 000 kr lån från Spendrups som man kan överta. Pris: 1,3 MSEK. För mer detaljerad information om verksamheten, inklusive försäljningspris och övrig relevant information, är du varmt välkommen att kontakta oss. Ring oss på 0709542044 för att boka ett besök eller diskutera ytterligare detaljer om ditt intresse för denna unika möjlighet.

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut