Your Business Logo

Nirani saume

Datum: 26/05/2024

Personnr:

E-post: nirarisaume@hotmail.com

Mobil: 0735100657

Objekt Title: Lönsam e-handel inom kristaller och stenar

Objekt ID: 19110

Beskrivning: Upptäck en unik affärsmöjlighet inom den blomstrande världen av kristaller och stenar! E-handelsföretaget som vi har äran att överlåta har varit en pålitlig aktör sedan 2021 och har tidigare framgångsrikt drivit en fysisk butik. Nu övergår fokus helt till den växande e-handelssektorn, vilket gör denna verksamhet särskilt attraktiv och smidig för nya ägare. Den stora fördelen är den enkla flyttbarheten eftersom endast e-handelsdelen överlåts. Med ett gediget nätverk av pålitliga importörer från olika länder, både inom och utanför EU, har företaget säkrat en konstant tillgång på högkvalitativa produkter. Hemsidan är lättskött och användarvänlig, administrerad via Quickbutik för smidig drift. Leveransavtal med branschledande aktörer som DHL och Postnord säkerställer effektiva och pålitliga leveranser till kundernas dörrar. Mångsidiga betallösningar genom Klarna, Swish och Nets ökar kundtillfredsställelsen och underlättar transaktionsprocessen. Med en årlig omsättning på cirka 1 miljon SEK, imponerande marginaler och en stabil vinst, har detta företag visat sig vara en framgångsrik investering. Majoriteten av kunderna kommer från Sverige, och det finns en betydande potential att öka intäkterna genom att rikta in sig på marknader i övriga Norden. Begärt pris: 550 000 kr. Kontakta oss på Mäklarjouren för mer detaljerad information och ta det första steget mot en lönsam och spännande affär! Mer information lämnas efter undertecknande av sekretessavtal.

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut