Your Business Logo

Pernilla Engström.

Datum:

Personnr:

E-post: pillaeengstrom@gmail.com

Mobil:

Objekt Title: Kontor/showroom/atelje i Vasastan

Objekt ID: 17706

Beskrivning: Om du söker efter en lokal som är ett fullfjädrat steg från er vanliga kontorsmiljö, är detta ett utmärkt alternativ i Vasastans hjärta. Denna ljusa och luftiga lokal är helt förberedd för att tillgodose dina affärsbehov. Utanför de stora fönstren finns det en fin uteplats med en fantastisk utsikt över Göteborg som vi vet att du kommer att älska. Inomhus hittar du alla bekvämligheter, från möbler och kontorsutrustning till all den tekniska utrustning som du kräver för att köra ditt företag och kan kopplas till en rad tjänster och service som krävs för att driva dina affärer. Samtligt möblemang för showroom och kontor: tex, kontorsmöbler med skrivbord och låsbar arkiveringsförvaring. Bänkar för visning av produkter och med möjlighet till förvaring. Konferensbord (med extra iläggsskiva) samt med fem stolar. Soffa med soffbord, köksinredning och belysning. Välkommen att ta del av vårt erbjudande – det här kan bli hem för din verksamhet Yta: 64 kvm. Hyra: 6 129 kr per månad, momsfritt. Ej godkänt för mat eller restaurang. Pris: 279 000 kr (inkråm). För mer information, bokning av visning och vidare handläggning, kontakta ansvarig part Mäklarjouren. Personal i verksamheten kommer inte att svara på frågor som vidrör verksamheten. Detta sköts enbart via Mäklarjouren. Då respekterar ni säljarens önskemål att all kontakt sker via Mäklarjouren och ansvarig mäklare Michel Avide. All information gällande objektet har lämnats av säljaren till Mäklarjouren KB.

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut