Your Business Logo

Raging Celep

Datum:

Personnr:

E-post: Rahimcelep943@gmail.com

Mobil: 0768001005

Objekt Title: Pizzeria utanför Göteborg utan konkurrens (ID: 1568)

Objekt ID: 19291

Beskrivning: Mäklarjouren KB har nöjet att erbjuda en unik investeringsmöjlighet – en väletablerad pizzabutik på ort utanför Göteborg som kombinerar en hög omsättning med en generös yta och strategiskt läge. Detta är chansen att förvärva en framgångsrik verksamhet inom matsektorn. OMSÄTTNING: vardagar: 4 000–5 000 SEK, helger: 8 000–10 000 SEK. YTA: imponerande 175 kvm för att säkerställa en bekväm arbetsmiljö och maximal kapacitet. PRIS: attraktivt pris på endast 850,000 SEK, vilket speglar butikens nuvarande framgång och framtida potential. ÖPPETTIDER: vardagar: 11:00-21:00, helger: 11:00-22:00 SITTPLATSER: generöst utrymme med möjlighet för 50–60 sittande gäster för en trivsam och social atmosfär. PARKERING: bekvämt tillgänglig parkering för att underlätta för både personal och kunder. HYRA: rimlig hyra på 14,000 SEK för att säkerställa lönsamheten och ekonomisk hållbarhet. Exceptionell omsättning vardagar och helger. Optimal yta för ökad kapacitet och utökade tjänster. Attraktivt pris och lönsamhetspotential. Strategiskt läge och generösa öppettider. Tilltalande sittplatser och bekväm parkering. Detta är en unik möjlighet för den som vill äga och driva en framstående pizzabutik med stabila intäkter och potential för tillväxt. Kontakta oss för mer information eller för att boka en visning. Vi ser fram emot att guida dig genom denna spännande investering!

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut