Your Business Logo

Sigrid Barenkow

Datum: 27/06/2024

Personnr:

E-post: sigridbarnekow@gmail.com

Mobil: 0727216060

Objekt Title: E-handel inom heminredning, kök & present oms 4 MSEK (ID: 1591)

Objekt ID: 19819

Beskrivning: Ta chansen att bli ägaren till en väletablerad e-handel! Verksamheten har hittills en mycket positiv utveckling, med en ökad omsättning och antal beställningar om cirka 45% från 2022 till 2023. Den totala försäljningen för 2023 var cirka 4,4 MSEK inkl. moms. Verksamheten har varit i drift cirka 4 år. Alla beställningar hanteras smidigt genom en pålitlig 3PL-partner, vilket innebär minimalt arbete för dig. Denna web shop har även investerat betydande resurser på SEO, annonsering och marknadsföring. Överlåtelsen inkluderar även konton på Instagram, Facebook samt en växande lista med kunder. Det finns en enorm potential att öka omsättningen genom att fokusera på marknadsföring, vilket de nuvarande ägarna tyvärr inte har möjlighet att göra. Hemsidan är lättskött och användarvänlig, administrerad via Starweb för smidig drift. Leveransavtal med branschledande aktörer som DHL och Postnord säkerställer effektiva och pålitliga leveranser till kundernas dörrar. Mångsidiga betallösningar genom Klarna och Nets ökar kundtillfredsställelsen och underlättar transaktionsprocessen. Majoriteten av kunderna kommer från Sverige, och det finns en betydande potential att öka intäkterna genom att rikta in sig på marknader i övriga Norden. Mer information lämnas efter undertecknande av sekretessavtal. Begärt pris: 800 000 kr + varulager.

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut