Your Business Logo

Tommy Stjernros

Datum: 13/02/2024

Personnr:

E-post: tommy_stjernros@hotmail.com

Mobil: 0739938339

Objekt Title: Thairestaurang utan konkurrens utanför Göteborg (ID: 1566)

Objekt ID: 19243

Beskrivning: Välkommen till denna exklusiva thai-restaurang som ligger i ett penningstarkt område, endast 10 minuter från Göteborg. Här får du en unik möjlighet att förvärva en etablerad verksamhet med fantastisk potential. Verksamheten omsätter cirka 1,4 MSEK per år, med goda marginaler. Yta: 102 kvm. Hyra: cirka 16 000 kr exkl. moms per månad. Sittplatser: 16. Man har cirka 90% take away: perfekt för kunder på språng eller som vill njuta av autentisk thailändsk mat hemma. Inventarierna är i mycket bra skick och det finns komplett kök. Pris på lunch: endast 125 kr för en smakrik och vällagad thailändsk måltid. Ingen alkoholservering: fokus ligger på matkvalitet och gästupplevelse. Öppettider: från 11:00 till 21:00, perfekt för både lunch och middag. Det kommer att bli cirka 1 000 nya bostäder i området, man har redan påbörjat byggnation och bostadsrätterna är redan slutsålda. Låg konkurrens då man är den enda thairestaurangen i området. Obs, verksamheten är ej godkänd för att använda som pizzeria. Nuvarande ägaren skall sälja p.g.a. pension. Begärt pris: 700 000 kr. Kontakta ansvarig part, Mäklarjouren, för mer information, bokning av visning och för att ta nästa steg mot att bli ägare till denna fantastiska restaurang!

Sekretesavtal: §1 Undertecknad, nedan kallad intressent, förbinder sig att följa vad som avtalas nedan. ALL form av kommunikation med säljare som anvisats av Mäklarjouren skall ske via Mäklarjouren. Någon direktkontakt utan Mäklarjourens närvaro får således ej ske och medför vite om 2 basbelopp. Med kommunikation menas samtal, telefonsamtal, brevväxling, budgivning, kontraktsskrivning, förhandlingar och annat som kan omfattas av begreppet. ALL information om objektet som anvisas av Mäklarjouren är konfidentiell information och får ej yppas till tredje part utan Mäklarjourens skriftliga medgivande. Har intressenten anvisats till ovanstående objekt och lämnat bud som godkänns av säljaren och intressenten underlåter att teckna köpeavtal/hyresavtal, eller efter undertecknande av köpeavtal saknar likvida medel för att genomföra affären, skall intressenten svara för avtalat mäklararvode. Intressenten garanterar att denne har likvida medel eller annan finansiering gällande förvärv av objektet. Efter lämnande av anbud skriftligt, eller muntligt, förbinder sig intressenten att ingå köpeavtal med samma villkor som i det lämnade anbudet. Därefter skall samtlig kommunikation med hyresvärden handläggas av Mäklarjouren eller dess ombud. Intressenten är medveten om att hyresvärden kan begära kopia på finansieringsplan med mera för att följa bestämmelser om kundkännedom och penningtvätt. Intressenten förbinder sig att förse hyresvärden med efterfrågade underlag. Intressenten förbinder sig att ingå hyresavtal med hyresvärden på minst befintliga villkor. Samtliga bestämmelser ovan omfattar även närstående till intressenten som står i direkt eller indirekt kontakt eller inflytande med denne. Intressenten garanterar att denne ej står i förbindelse med eller agerar för annan företagsmäklares räkning. Intressenten ger Mäklarjouren rätt att ta UC. Vid äventyr att Intressent ej fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal skall Intressent ersätta Mäklarjouren för varje brott mot avtalet med ett vite uppgående till minst 2 basbelopp oberoende av skadans storlek. Efter signering av detta sekretessavtal lämnas en kopia av ”GDPR- information om behandling av personuppgifter” till intressenten.   Ort……………………………………………..   Underskrift:……………………………………..

Mäklarjouren KB

Masthuggsterassen 4A, 413 18 Göteborg

Telephone: 031-775 27 51

Mobile: 0709-54 20 44

Skriv ut