bizcoach

Success strategies for Startups and Growth Companies

Mobile: 076-035 43 46

 

Din Partner för Bokföring, Juridik och Marknadsföring

Mobil: 076-021 2554

Här är våra senaste upplagda objekten.

Mäklarjouren hjälper dig som vill sälja ditt företag eller köpa en ny verksamhet.

Mäklarjouren har varit aktiv inom företagsförsäljning sedan 1997. Mäklarjouren är en av de största aktörerna inom företagsmäkleri i Göteborg. Förutom företagsmäkleri har Mäklarjouren spetskompetens inom affärsjuridik och har haft ärenden i Högsta domstolen samt skapat prejudikat i svensk rättshistoria.

Spela video om Video Cover photo

Värför oss?

      Mäklarjouren KB erbjuder:

 • Företagsanalys
 • Företagsvärdering
 • Kravspecifikation av köpare
 • Garanterad diskretion/sekretess
 • Identifikation av köpare
 • Letar objekt för köpare
 • Matchar ihop rätt köpare med rätt säljare
 • Driver förhandling under hela förvärvsprocessen gentemot samtliga intressenter
 • Biträder vid finansiering och ger rekommendationer för denna
 • Konstruerar överlåtelseavtal
 • Slutför överlåtelser Stämmer av genom en kontinuerlig och återkommande uppföljning

Vill du sälja ditt verksamhet?


Mäklarjouren företagsgrupp

Mäklarjouren erbjuder en heltäckande lösning för kunder som behöver expertis inom företagsmäkleri, bolagsrätt, bokföring, digital och tryckt marknadsföring samt bemanning. Om du behöver excellens inom något område, hittar du respektive webbplats nedan.

Franchisera ditt företag?

Partner investment group

070 718 86 82

info@partnerinwest.se

Bli företagsmäklare

Vi står vid din sida genom hela processen.

0709-54 20 44

 info@maklarjouren.nu

Att köpa din verksamhet

I dagens läge, när en försäljning sker där en mäklare är inblandad, hamnar köparen i ett uppenbart underläge jämfört med säljaren. Tekniskt sett måste mäklaren agera i båda parters intresse och vara opartisk. Detta blir dock praktiskt taget omöjligt. Mäklaren har kontakt med en säljare och ett stort antal köpare. Dessutom får han endast betalt när en försäljning är avslutad och hans arvode bestäms av det pris du måste betala för objektet. Det är här köparens agent kommer in. För en förmånlig avgift säkerställer vi att dina intressen skyddas hela vägen till försäljningen. Eftersom det är en fast avgift, är vårt största intresse att du får det bästa priset möjligt för ett objekt som passar dina önskemål.

Värdering nu

Är priset rimligt? Är ekonomin stabil? Varför är det ett annat värde än jag förväntade mig? Så som marknaden fungerar är det viktigt att ha rätt information och kunna tolka den korrekt. Detta kan ta tid och vara komplicerat, det är där vi kommer in och hjälper dig. Våra mäklare har lång och gedigen erfarenhet av att värdera olika objekt. Vi kan därför snabbt och enkelt förklara för dig vad ett rimligt pris bör vara. Eftersom vi har denna erfarenhet kan vi även introducera dig till objektets ekonomi och de villkor som påverkar ditt övertagande av objektet. Detta sparar dig tid och du kan tryggt fokusera på andra intryck av objektet.

Juridik

Vi löser hela den juridiska processen åt dig och ger dig insikt och förklara de olika juridiska förhållandena som berör objektet. Det viktigaste av detta är naturligt vis att vi går igenom och förklarar de kontrakt som du ska skriva på. Vi går också igenom de hyresavtal som kan finnas samt att vi är med som bisittare vid visningar och presentationer för hyresvärdar. Vi kan också bistå dig i andra oförutsedda predikament som kan uppkomma under köpprocessen.

Banklån

Som en del av helhetslösningen för köparen erbjuder vi också hjälp med finansieringen. Vi har flera samarbetspartners som gör att vi snabbt och enkelt kan assistera vid finansieringen. Vi kan dessutom tack vare vår breda erfarenhet och kunskaper inom området bistå med juridisk hjälp, som t.ex. rekommendera säkerhetstyper och gå igenom avtal. Allt detta gör att vi kan erbjuda finansiering via våra partners till upp till 100% av er kontantinsats.

bottom trust2

Du Är I Trygga Händer!

 1. Marknadsgarant sedan 1999
 2. Kapitalstarka köpare
 3. Kompetens & kontaktnät
 4. Professionellt team & dedikerat stöd
 5. Kvalitetskonkurrens

Vår Samarbetspartner

Här är plock av våra samarbetspartner

Mäklarjouren är en del av Partnerinwest Gruppen AB

Information på denna sida inkluderande, men ej begränsat till, text, bilder, ljud, är upphovsrättsskyddat material enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får ej återges, överföras, distrubueras eller sparas utan skriftligt medgivande från maklarjouren.nu. Rättsliga åtgärder enligt 7 kap samma lag vidtages mot dem som bryter mot upphovsrätten, medförande skadestånd, böter eller fängelsestraff.

Compare listings

Compare
×